Comharchumann Forbartha Fostaíochta Árainn Mhór Teo (CFFAM)

Tá sé mar aidhm ag CFFAM aird a tharraingt ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar oileánaigh Árainn Mhór agus iad a léiriú nuair is féidir, i bhforbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha an Oileáin. | CFFAM aims to highlight issues that affect the islanders of Arranmore and represent them where possible, in the social, economic and cultural development of the Island.
    Island Service ProvidersInformation & FAQCommunity ServicesPublic GalleryEvents CalendarThings To Do

Reáchtálann Comharchumann Forbartha & Fostaíochta Árainn Mhór Teo (CFFAM) an Clár Seirbhísí Pobail ar Oileán Árainn Mhór thar ceann pobail Oileáin Árainn Mhór. Tá sé mar aidhm againn aird a tharraingt ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar oileánaigh Árainn Mhór, faisnéis agus comhairle a sholáthar faoi scéimeanna éagsúla cúnaimh atá ar fáil d’oileánaigh, agus iad a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí reatha agus todhchaí an oileáin. Déanann muid ár ndícheall freastal ar riachtanais an phobail trí riachtanais leasa oideachais, cultúrtha agus eacnamaíocha an phobail a chur chun cinn.

Comharchumann Forbartha Fostaíochta Árainn Mhór Teo (CFFAM) runs the Community Services Programme on Arranmore Island on behalf of the Islanders of Arranmore. It is our aim to highlight issues that affect the islanders of Arranmore, and to enable the provision of information and advice on various assistance schemes available to islanders, and also to inform them of current and future developments on the island. We strive to serve the needs of the community by the promotion of the educational, cultural and economic welfare needs of the community.


Times

Opening Times Today:

9:00am

-

9:00pm


Contact


Location

Fallagowan

Arranmore Island

County Donegal.

F92 YT52

Seo Árainn Mhór

The Seo Árainn Mhór mobile application is an Android and iOS app designed and developed on the island of Arranmore with one purpose: How do we make it simple for people, islanders and visitors alike, to discover Arranmore?

Apple App Store Badge
Google Play Badge
Seo Árainn Mhór Mobile App, available on Android and iOS